.
Koľko si želáte požičať?
-
+
Na ako dlho potrebujete pôžičku?
-
+
Pôžička
plus
Poplatok
image
Vrátite
Splatnosť
ZAREGISTRUJ SA
Nezáväzne a zadarmo
Toli.sk s.r.o. je podľa zákona č. 129/2010 Z. z. registrovaná v registri veriteľov NBS. RPMN 0%

RPMN

Skratka RPMN znamená “ročná percentuálna miera nákladov”. RPMN zahŕňa okrem úrokov aj všetky ostatné poplatky, ktoré sú so zaobstarávaním a samotnou správou pôžičky spojené a ukazuje tak celkové náklady. Každý subjekt, poskytujúci pôžičky musí túto informáciu uviesÅ¥, inak je pôžička bezúročná a dlžník neplatí ani žiadne iné náklady.

Toli.sk s.r.o uvádza RPMN v každej zmluve a všetci klienti majú možnosÅ¥ vidieÅ¥ aktuálnu RPMN k danej pôžičke ešte predtým, ako požiadajú o túto pôžičku.

Konkrétna RPMN sa môže výrazne líšiÅ¥ od uvedeného príkladu nižšie. Pre príklad bola použitá pôžička 100€ na dobu 31 dní. Vzorec na výpočet RPMN je:

RPMN = (suma na vrátenie/suma požičaná (365/doba splatnosti v dňoch) - 1) * 100

RPMN = (129,80/100 (365/31) - 1) * 100

RPMN = (1,298 (11,774193548387096774193548387097) - 1) * 100

RPMN = (21,5634 - 1) * 100

RPMN = 20,5634 * 100

RPMN = 2056,34 %     (po zaokrúhlení na 2 des. miesta)

Pri krátkodobých pôžičkách nie je nič nezvyčajné že RPMN sa môže vyšplhaÅ¥ aj do výšky niekoľkých desiatok tísic percent. Treba si uvedomiÅ¥, že tieto pôžičky sú určené bežne len na niekoľko dní a pri prerátaní na celý rok musí byÅ¥ RPMN zákonite astronomickej výšky. Toto nič nemení na tom, že za pôžičku zaplatíte vždy iba presne toľko, koľko vidíte na našej pôžičkovej lište. Žiadne ďalšie poplatky nebudete platiÅ¥ a cena za pôžičku na pôžičkovej lište je vždy konečná.

Zabezpečené spojenie
SSL Cerficate
Čo je to SSL?
Poslední žiadatelia
> Dalibor J. - 100 €
> Matej V. - 100 €
> Ľubomír Z. - 200 €
> Andrea I. - 450 €
> Tomáš D. - 150 €
Facebook
Všetky práva vyhradené. Onlinepenazenka.sk © 2013