.
Koľko si želáte požičať?
-
+
Na ako dlho potrebujete pôžičku?
-
+
Pôžička
plus
Poplatok
image
Vrátite
Splatnosť
ZAREGISTRUJ SA
Nezáväzne a zadarmo
Toli.sk s.r.o. je podľa zákona č. 129/2010 Z. z. registrovaná v registri veriteľov NBS. RPMN 0%

Predĺženie pôžičky

Nie ste prihlásený.

Pokiaľ máte aktívnu pôžičku a chceli by ste si jej splatnosÅ¥ predĺžiÅ¥, musíte sa prihlásiÅ¥ na svoj účet cez pravé horné menu.

 

POZOR NOVINKA!

Naša spoločnosÅ¥ ako prvá prináša zákazníkom plne automatizovanú možnosÅ¥ splatenia časti pôžičky pri jej predĺžení. Nenútime zákazníkov stále dookola si predlžovaÅ¥ tú istú sumu a ocitnúÅ¥ sa tak v začarovanom kruhu. U nás má každý klient možnosÅ¥ pri predĺžení splatiÅ¥ aj určitú sumu z dlžnej čiastky a ušetriÅ¥ na ďalších poplatkoch za pôžičku a v konečnom dôsledku takto dlžnú sumu postupne splatiÅ¥.

Príklad: Pani Jana si požičala 250€. Z nejakého dôvodu túto sumu v deň splatnosti maÅ¥ k dispozícii nebude a požiada o predĺženie pôžičky. Normálne by musela predlžovaÅ¥ opäÅ¥ sumu 250€ a z tejto sumy platiÅ¥ poplatok za predĺženie. Takto by to mohlo ísÅ¥ dookola aj dlhšiu dobu. Pani Jana však vie, že s Online Peňaženkou môže pri predĺžení uhradiÅ¥ aj určitú sumu z výšky pôžičky a postupne tak celý dlh splatiÅ¥. Stačí jej vybraÅ¥ výšku sumy, ktorú si želá z dlžnej pôžičky uhradiÅ¥ a systém jej už všetko sám preráta a nastaví. Pani Jana sa rozhodne splatiÅ¥ 100€ a systém jej vystaví predĺženie už len na zostávajúcich 150€ a tým pádom aj platí pani Jana menší poplatok za predĺženie pôžičky. Takto si môže každý zákazník splatiÅ¥ svoju pôžičku na dva-trikrát, ak mu to v stanovený termín na prvý raz nevyhovuje.

 

Podmienky predĺženia pôžičky:

  1. PožiadaÅ¥ o predĺženie môžete kedykoľvek pred dátumom splatnosti pôžičky.
  2. Po odoslaní žiadosti o predĺženie musíte uhradiÅ¥ vystavenú faktúru za predĺženie.
  3. Vaša žiadosÅ¥ bude automaticky schválená po zaregistrovaní fakturovanej sumy na jednom z našich bankových účtov. Je dôležité, aby sme túto sumu prijali najneskôr v deň splatnosti Vašej pôžičky, inak pôžička nebude predĺžená a budete musieÅ¥ uhradiÅ¥ celú dlžnú sumu podľa pôvodného rozvrhu.
  4. V deň prijatia poplatku na náš účet obdržíte email o úspešnom predĺžení pôžičky.
Zabezpečené spojenie
SSL Cerficate
Čo je to SSL?
Poslední žiadatelia
> Dalibor J. - 100 €
> Matej V. - 100 €
> Ľubomír Z. - 200 €
> Andrea I. - 450 €
> Tomáš D. - 150 €
Facebook
Všetky práva vyhradené. Onlinepenazenka.sk © 2013