.
Koľko si želáte požičať?
-
+
Na ako dlho potrebujete pôžičku?
-
+
Pôžička
plus
Poplatok
image
Vrátite
Splatnosť
ZAREGISTRUJ SA
Nezáväzne a zadarmo
Toli.sk s.r.o. je podľa zákona č. 129/2010 Z. z. registrovaná v registri veriteľov NBS. RPMN 0%

Časté otázky

Neviem sa zaregistrovaÅ¥, poraďte mi prosím

Pozrite si naše video, kde môžete vidieÅ¥, ako sa správne registrovaÅ¥.

Ešte neviem, kedy presne požiadam o pôžičku. Môžem sa registrovaÅ¥ už aj dnes?

Samozrejme, registrácia Vás k ničomu neviaže a je bezplatná. Práveže sa poistíte pre prípad, keď budete peniaze súrne potrebovaÅ¥. Iba sa potom prihlásite na svoje konto a odošlete žiadosÅ¥ o pôžičku.

Prečo musím poslaÅ¥ na Váš účet 20 centov?

Každé podnikanie ma svoje riziká a my sa to naše snažíme znížiÅ¥ na minimum. Úplný prístup do klientskeho rozhrania majú len tí užívatelia, ktorí si overia svoje bankové účty zaslaním 0,20€ na jeden z našich účtov. Disponujeme účtami v rôznych bankách a väčšina klientov je schopná verifikovaÅ¥ svoj účet v priebehu niekoľkých minút.

Ako rýchlo môžem požiadaÅ¥ o Äalšiu pôžičku?

Akonáhle splatíte Vašu aktívnu pôžičku, čiže v ten istý deň, ako zaregistrujeme Vašu dlžnú čiatku pripísanú na náš účet v plnej výške. Naraz môžete maÅ¥ iba jednu aktívnu pôžičku.

Aké su podmienky na získanie pôžičky?

Základnou podmienkou je byÅ¥ zamestnaný, vedieÅ¥ zdokladovaÅ¥ príjem, maÅ¥ vlastný bankový účet, mobil a emailovú adresu, poskytnúÅ¥ všetky požadované doklady, nebyÅ¥ vedený v iných zoznamoch neplatičov a nemaÅ¥ žiadne exekúcie.

Ako požiadaÅ¥ o pôžičku cez sms?

Táto služba je určená overeným zákazníkom, ktorí úspešne splatili aspoň tri pôžičky. Takíto klienti posielajú žiadosti o pôžičku na mobilné číslo a peniaze im budú poslané na účet už v priebehu niekoľkých minút a to dokonca aj vo večerných hodinách.

Banka mi odmietla pôžičku, znamená to, že to nemám skúšaÅ¥ ani u Vás?

Rozhodnutie banky nemá žiaden vplyv na posúdenie pôžičky s našou spoločnosÅ¥ou. Sme nezávislý a nestranný subjekt, každú pôžičku posudzujeme podľa vlastných kritérií.

Ako rýchlo dostanem peniaze?

Zvyčajne už v priebehu minút, za predpokladu, že požiadate o pôžičku počas našej pracovnej doby. Všetko záleží na dĺžke prevodov peňazí medzi jednotlivými bankovými inštitúciami. Disponujeme piatimi bankovými účtami a pre väčinu klientov je vzájomný prevod otázkou minút. Samozrejme, musíte rátaÅ¥ s tým, že ak nemáte účet v tej istej banke ako my, prevod peňazí môže trvaÅ¥ aj dva pracovné dni.

Chápem, že prevod peňazí na môj účet môže trvaÅ¥ až 2 pracovné dni, ale ako rýchlo mi tie peniaze vlastne pošlete?

Peniaze posielame v priebehu minút. Ako overený a opakovaný zákazník, ktorý splatil bez problémov predchádajúci úver, máte nárok na automatické schválenie ďalšej pôžičky do výšky Vášho osobného limitu. Nie je dôvod, aby sme prevod peňazí akokoľvek brzdili a Vaša pôžička je najneskôr do 60 minút na ceste k Vám.

Ako pôžičku splatím? Dá sa neskôr termín splatenia predĺžiÅ¥?

Pôžičku splatíte platbou na náš účet. Môžete využiÅ¥ internet banking, alebo osobne navštíviÅ¥ pobočku banky, či Slovenskej Pošty. Uistite sa, že peniaze budú pripísané najneskôr v deň splatnosti na náš účet, preto odporúčame posielaÅ¥ peniaze 2 dni pred dňom splatnosti v prípade, že máte inú banku ako my. Vyhnete sa tak zbytočnej upomienke a zmluvnej pokute. Nezabudnite uviesÅ¥ Váš osobný variabilný symbol, ktorý nájdete po prihlásení sa do systému na našej webovej stránke. SplatnosÅ¥ pôžičky je možné predĺžiÅ¥ po prihlásení sa na Váš užívateľský účet.

Nemám dostatok peňazí na vyplatenie celej sumy, môžem vyplatiÅ¥ časÅ¥ pôžičky a časÅ¥ predĺžiÅ¥?

Áno, u nás toto možné je. Ponúkame dokonca plne automatizovaný systém, ktorý Vám ihneď všetko vyráta. Stačí zadaÅ¥ sumu, ktorú si želáte splatiÅ¥ a hneď vidíte, koľko koľko predlžujete a koľko Vás stojí samotné predĺženie pôžičky. S nami je to naozaj prehľadné a jednoduché a čo je hlavné, nenútime zákaznikov predlžovaÅ¥ celú sumu, ale šetríme Vaše peniaze a platíte v konečnom dôsledku za predĺženie pôžičky menej a menej. My sme radi, že zákazníci majú možnosÅ¥ ušetriÅ¥ a sme hrdí nato, že ponúkame viac, ako konkurencia.

Ako si zmením osobné údaje?

Osobné údaje je možné zmeniÅ¥ po prihlásení sa do zákazníckeho konta v sekcii Moje konto.

Niečo sa stalo a asi nebudem maÅ¥ peniaze na vrátenie pôžičky v stanovenom termíne.

Najneskôr v deň splatnosti pôžičky musíte požiadaÅ¥ o jej predĺženie a zaplatiÅ¥ poplatok za predĺženie pôžičky, ktorý musí byÅ¥ v deň splatnosti pripísaný v prospech nášho účtu, preto je rozumné pôžičku predlžovaÅ¥ ešte pred dňom splatnosti a následne uhradiÅ¥ daný poplatok za predĺženie.

ÄŒo sa stane ak zaplatím pôžičku neskoro?

K celkovému dlhu Vám bude prirátaná zmluvná pokuta podľa podľa našich zmluvných podmienok.

ÄŒo sa stane ak pôžičku nezaplatím vôbec?

Sme vždy ochotní so zákazníkom komunikovaÅ¥ a v prípade finančných Å¥ažkostí vieme vypracovaÅ¥ náhradný splátkový kalendár. Neplnením si svojich povinností sa zákazník vystavuje riziku navyšovania dlžnej čiastky v súlade so zmluvnými podmienkami. Vaše údaje môžu byÅ¥ predané partnerskej spoločnosti, zaoberajúcej sa vymáhaním pohľadávok a môže byÅ¥ voči Vám započaté aj trestné konanie za krátenie veriteľa. Budete zaradený do registra neplatičov a riskujete zápis v registri trestov.

Zabezpečené spojenie
SSL Cerficate
Čo je to SSL?
Poslední žiadatelia
> Peter Č. - 400 €
> Dalibor J. - 100 €
> Matej V. - 100 €
> Ľubomír Z. - 200 €
> Andrea I. - 450 €
Facebook
Všetky práva vyhradené. Onlinepenazenka.sk © 2013